GV Digitaal

GV-Jeugdlabels bekronen
de jeugdwerking van de clubs

door Kevin Dhondt

 

Sinds 2009 reikt Golf Vlaanderen binnen het project jeugdsportfonds jaarlijks kwaliteitslabels uit aan de clubs. De kwaliteitslabels die een club kan behalen zijn: het Rabbit (Promo club), Birdie (Kindvriendelijk club) of Eagle (Topjeugd) label. Via het jeugdsportfonds krijgen de clubs ook financiële ondersteuning om hun jeugdwerking te optimaliseren.

 

 

Wat is het jeugdsportfonds?

Het Jeugdsportfonds is een GV-project in samenwerking met Sport Vlaanderen. Met dit project willen wij de kwaliteit van de jeugdwerking binnen de clubs verhogen en de clubs helpen om hun beleid verder uit te bouwen. De sportparticipatie in golf bij de jeugd verhogen is ook natuurlijk ook één van de doelstellingen.

 

Welke labels zijn er?

Er bestaan drie labels: ‘Rabbit’, ‘Birdie’ en ‘Eagle’

  • Rabbit = promo club. Dit wil zeggen dat de club o.a. aandacht besteed aan aangepaste jeugdlidmaatschappen, initiatieven voor niet jeugdleden voorziet en samenwerkt met scholen.

 

  • Birdie = een kindvriendelijke club.  Dit wil zeggen dat de club o.a. jeugdwedstrijden organiseert, meedoet aan GV jeugdwedstrijden, aandacht besteed aan ethisch en medisch verantwoord sporten, zorgt dat er een recreatief programma is voor jeugd enzovoort.

 

  • Eagle = Topjeugd club. Dit wil zeggen dat de club o.a. meedoet met een ploeg aan de nationale junioren, een competitief opleidingsprogramma heeft, experten als begeleiding voorziet enzovoort.

 

Hoe zit het in elkaar?

Elke golfclub die aangesloten is bij Golf Vlaanderen kan deelnemen. Binnen het project zijn er twee meetmomenten. Deel 1 van het Jeugdsportfonds bevat de instapcriteria waar je als club aan dient te voldoen indien je wenst deel te nemen. Indien je aan deze instapcriteria voldoet kan je een dossier indienen voor deel 2 en voor een kwaliteitslabel gaan. Clubs kunnen op basis van hun ingediende dossiers subsidies ontvangen die zij verplicht dienen uit te geven aan hun jeugdwerking.  Het subsidiebedrag wordt verdeeld op basis van een puntensysteem. Op deze wijze krijgen alle clubs de kans beloond te worden voor hun geleverde inspanningen.

 

Welke club heeft wat behaald?

Dit jaar zijn er 29 clubs die financiële ondersteuning ontvangen. 22 clubs behaalden het Rabbit label behaalden, 14 clubs Birdie en 2 clubs het Eagle Label.

 

De Rabbit-clubs zijn :

Antwerp Golfschool, G.C. Beveren, Brabantse Golf, Brasschaat Open G&C.C., Flanders Nippon G.&B.C. Hasselt, Golfschool Gent, Ieper Open Golf, G.C. Kampenhout, Keerbergen G.C., Kempense G.C., Koksijde Golf Ter Hille, Lilse G.&C., Millennium Golf, G&C.C. Oudenaarde, Golfcentrum Puurs Breendonk, Golf Puyenbroeck, Rinkven G.C., Ternesse G&C.C., Waregem Golf, G.C. De Wijnvelden, Winge G.&C.C., G.C. Witbos

 

 

Birdie label Clubs:

 G.C. Beveren, Brabantse Golf, Damme G.&C.C., Golfschool Gent, Ieper Open Golf, G.C. Kampenhout, Keerbergen G.C., Koksijde Golf Ter Hille, G&C.C. Oudenaarde, G&C.C.  De Palingbeek, Golf Puyenbroeck, Rinkven G.C., Ternesse G&C.C., Waregem Golf

 

 

Eagle label clubs:

Rinkven G.C. en Waregem Golf

Haalden geen label maar kregen wel al financiële ondersteuning door te voldoen aan de instapcriteria:

Brussels Droh!me G.C., Golfforum Lummen, G.C. De Kluizen, Spiegelven, The National.

COLOFON

 

Officieel golfblad van

Golf Vlaanderen

 

Redactie

Carl Dieryckx, Hugo Croes, Katrien Pauwels,
Ymke Vanherp & Marc Verneirt.

 

Created by Benseys.com bvba

Verantwoordelijke uitgever

Golf Vlaanderen vzw - Luc Feremans

Leuvensesteenweg 643

1930 Zaventem

 

Tel.: 02/752 83 30

Fax: 02/752 83 39

E-mail: info@golfvlaanderen.be

www.golfvlaanderen.be