GV Digitaal

 

Golf Vlaanderen
publiceert

Jaarverslag
2018

 

Na goedkeuring van het financiële luik op de Algemene Vergadering werkte Golf Vlaanderen haar jaarverslag af.  In het jaarverslag tref je de verslagen en werking aan van de Raad van Bestuur, de Adviesorganen en het personeel. Daarnaast blikken we terug op 2018, kijken we vooruit met het actieplan 2019 en geven we een evaluatie van een 4-jarig beleidsplan 2020.

 

Klik hier voor de jaarverslag

 

Golf Vlaanderen staat voor transparantie en een good governance. We scoren dan ook een mooie 76% op de Code Muyters en ons rapport Goed Bestuur. In het jaarverslag ontdek je ook meer over onze partners, de BKO 18, GOSTA en de visie 'Van Lead tot Lid'.

 

Je kan ook onze good governance-pagina bezoeken onder Golf Vlaanderen Info met alle jaarverslagen, reglementen en PV's van Golf Vlaanderen.

 

In het jaarverslag werden ook enkele kerncijfers opgenomen die we hier graag uitlichten, nl.:

  • 2019 was het eerste jaar dat de subsidies voor onze sport de kaap van 1 000 000 euro overschreden. Om deze dossiers in te dienen, op te volgen en te rapporteren naar de overheid is er heel wat inspanning en expertise nodig van ons personeel.
  • De subsidies dekken (meer dan) volledig de vaste kosten van Golf Vlaanderen.
  • Sponsoring dekt (meer dan) volledig de kosten van organisatie van wedstrijden.

 

 

Wil je de belangrijkste info in één oogopslag? Bekijk hieronder onze Infografics!

 

klik hier 'golf groeit'

 

 

 

 

klik hier 'lead tot lid'

 

 

 

 

klik hier 'GV informeert'

 

 

 

 

klik hier 'GV digitaliseert'

 

 

 

COLOFON

 

Officieel golfblad van

Golf Vlaanderen

 

Redactie

Carl Dieryckx, Hugo Croes, Katrien Pauwels,
Ymke Vanherp & Marc Verneirt.

 

Created by Benseys.com bvba

Verantwoordelijke uitgever

Golf Vlaanderen vzw - Luc Feremans

Leuvensesteenweg 643

1930 Zaventem

 

Tel.: 02/752 83 30

Fax: 02/752 83 39

E-mail: info@golfvlaanderen.be

www.golfvlaanderen.be