GV Digitaal

Golf groeit, maar dat gaat niet vanzelf
Het GV-jaaroverzicht '18

door Marc Verneirt

 

Het gaat goed met golf in Vlaanderen.
De clubs investeren en het aantal
leden in de clubs groeit gestaag.
Ook dit jaar groeiden we met 3% en belangrijk, ook bij de juniors stellen we hetzelfde groeicijfer vast.

Het 40 000e lid komt in zicht, maar dat komt natuurlijk niet allemaal vanzelf…

Golf is groter dan ooit

Onze sport profiteert van haar status als enige échte life time sport waarbij er heel wat instroom is van 50-ers en jong gepensioneerden.  De laatsten van de generatie ‘babyboomers’, die nu met pensioen gaan, hebben immers plots heel wat vrije tijd en komen maar al te graag naar de golfbaan om te genieten van onze sport en te genieten van de rust, de vrienden en de gezelligheid. De helft van onze leden zijn dan ook 50+.

 

Dankzij de hervormingen in de statuten en dankzij de spreiding in verschillende soorten infrastructuur zien we ook al heel wat clubs differentiëren in hun aanbod. Deze trend moeten we verderzetten om de nieuwe generaties aan te trekken. De 30-ers en 40-ers met een drukke agenda maar ook de nieuwste generatie ‘Millennials’ die we moeten aanspreken via hun digitale ‘Wij’ gevoel. Een generatie op zoek naar vrienden, zowel in de virtuele als de echte wereld.  Als we die kunnen verbinden en verenigingen binnen onze clubs met behulp van onze tools zoals online reserveren en betalen met de GV-App zullen ook zij hun weg naar golf vinden…

 

GV staat voor proactief informeren om verder te blijven professionaliseren

 • Naar opleidingen toe was de 3-daagse van de manager een groot succes. Ook in het najaar van 2018 staan nog heel wat inspanningen inzake opleiding (I-golf, Marshall, Verenigingswerk…) op de agenda.
 • Golf Vlaanderen blijft proactief en blijft de clubs vertegenwoordigen en informeren inzake alle nieuwe wetgevingen. Onder andere GDPR, droogte, fyto-producten, ruimtelijke ordening (met het afwegingskader Vlaams-Brabant) en de nieuwe wetgeving rond vrijwilligers en verenigingswerk werden besproken met de verschillende overheden.
 • Dankzij de impulsen vanuit het nieuwe decreet werden heel wat inspanning geleverd inzake de ‘Regels Goed Bestuur’ met oa. het jaarverslag 2018 én de opmaak van een handelingsprotocol ethisch verantwoord sporten.
 • Het personeelsbestand van de GV-ploeg evolueerde van 8 naar 7 personeelsleden maar zijn allemaal full time. Evelyne Vanherck kwam in de ploeg ter vervanging van Lieve Demeester. Ymke Vanherp en Kevin Dhondt werden opgeleid tot aanspreekpunt integriteit voor onze sport. Drie van onze coaches behaalden hun diploma ‘lerarenopleiding’.
 • In 2018 studeerden 7 nieuwe Trainers B, de eerste generatie pro’s waarbij de opleiding volledig via de Vlaamse Trainersschool en Golf Vlaanderen liep. Er studeerden ook opnieuw 15 Initiators af. In samenwerking met de PGA werden nieuwe toetredingsvoorwaarden uitgewerkt voor de start van de volgende Trainer B/PGA Coach opleiding.  Zo kan er hopelijk aan de steeds toenemende vraag naar pro’s beantwoord worden.
 • Via het jeugdsportfonds en het G-Golf fonds kunnen de clubs financiële steun krijgen om hun beleid naar deze doelgroepen uit te bouwen.
 • Dankzij het dashboard binnen i-Golf zien we dat meer en meer clubs werken met de beschikbare statistieken. Ook de spelers worden meer en meer digitaal.  We zagen een enorme toename in digitale scorekaarten, een belangrijke lastenverlaging voor de secretariaten, maar ook een toename in aantal reservaties en betalingen via de GV-App. Binnen onze informaticaplatform is het aan Golf Vlaanderen om te faciliteren, het is aan de clubs om het te gebruiken.

 

 

 

Communicatie en promotie als uithangbord

 • Vier keer per jaar publiceren we Golf Vlaanderen digitaal. Een online magazine met vaste rubrieken zoals ‘culinair’, ‘greenkeeping’, ‘techniek’ én artikels met meer diepgang zoals een XL interview.  De reacties op Golf Vlaanderen Digitaal zijn zeer positief. Deze digitale aanpak is ook een versterking van de sociale media. Golf Vlaanderen heeft op Facebook 7250 volgers, op Twitter 1850 en Instagram meer dan 1500.  Het delen van de GV digitaal artikels en de aanpak met vaste rubrieken zoals de uitslagen in een sport update of een quote slaan aan. Op sociale media is er natuurlijk ook plaats om kort op de bal te spelen en af en toe een knipoog.  Klik hier voor meer informatie.
 • BEgolf, het samenwerkingsplatform van de drie federaties, kende haar eerste jaar met oa. het BEgolf magazine, de site en het logo op kledij van alle spelers binnen regionale training en nationale ploeg.  Eén uithangbord met ‘working together for golf’ als motto. Klik hier voor meer informatie.
 • Op de BKO nam Golf Vlaanderen de vrijwilligerswerking én de Start to Golf-village voor haar rekening.  Een heel geslaagde actie die een belangrijk onderdeel werd van het succes van de BKO. Meer dan 500 vrijwilligers maakten van de eerste ‘European Tour’ in 20 jaar in ons land een groot succes. Via de Start to Golf-Village ontvingen we honderden niet-golfers en scholen om kennis te maken met onze sport.  Klik hier voor meer informatie.
 • In 2018 vonden twee internationale ‘Golf in Flanders’ bezoeken plaats.  We zetten onze clubs en regio’s in de kijker bij golfjournalisten én touroperators onder het motto : Visit, Play, Enjoy.
  Klik hier voor meer informatie.
 • The Road to the top via het Golf Vlaanderen sportbeleid
 • De Topsportschool groeit terug. Voor het schooljaar 2018-2019 zijn er 9 leerlingen.  De 3 nieuwe instromers tonen dat Vlaanderen opnieuw op meer jonge talenten kan rekenen.  Hopelijk kunnen ze in de voetsporen van Thomas Pieters, Thomas Detry, Christopher Mivis, Kevin Hesbois of Manon de Roey treden.   Naast de spelers die op profniveau acteren is Golf Vlaanderen ook zeer trots op de mooie topdiploma’s die de oud-leerlingen behalen, zo studeerde Robin Quagebeur in 2018 af als arts. Klik hier voor meer informatie.
 • We publiceerden ‘The Road to the top’, een handleiding voor spelers en ouders met heel wat info en nuttige tips. Wanneer je een jong talentje hebt word je geconfronteerd met tal van vragen. Deze handleiding probeert op deze vragen een antwoord te bieden.  Golf én studies alle kansen geven en juiste keuzes maken waarbij de speler centraal staat, niet te missen lectuur voor alle sportcommissies en jeugdcaptains van de clubs. Klik hier voor meer informatie.
 • In 2018 stelden we jammer genoeg een terugval vast in aantal deelnemers aan de recreatieve wedstrijden. Daarom werd nauwgezet nagedacht over een hervorming van de dames, heren- en senioren trofee.  Vanaf 2019 zal deze samengevoegd worden en gaan we via clubkwalificaties de respectievelijke clubwinnaars uitnodigen voor de volgende ronde. Hierdoor zullen we een breder publiek bereiken en nieuwe mensen laten kennis maken met onze wedstrijden.
 • De Top Golf Vlaanderen selectie bouwt verder aan hun carrière. Fanny Cnops én Manon de Roey wonnen in 2018 een wedstrijd op de Letacces Tour en zijn beide zeker van een kaart voor de Ladies European Tour in 2019.
 • Op internationaal topniveau moeten we ons blijven verbazen over het feit wat wij als klein landje 3 Belgen op de European Tour hebben én ze zullen er alle drie opnieuw bij zijn in 2019.  Een uitschieter in 2018 was de winst van Thomas Pieters en Thomas Detry op de World Cup of Golf. Een prestatie om zeer trots op te zijn. Klik hier voor meer informatie.

 

Van ‘lead tot lid’

Het gaat vandaag goed met Golf Vlaanderen en de golfsport maar we staan voor heel wat uitdagingen in de komende jaren. Een veranderende markt en maatschappij met nieuwe doelgroepen, wetgeving en regels. Daardoor zal Golf management er niet eenvoudiger op worden maar vanuit Golf Vlaanderen zullen we de tools blijven ter beschikking stellen zodat jullie hier succesvol op kunnen inspelen.

 

Zo zullen de nieuwe golfregels en het nieuwe GVB ‘van lead tot lid’ in onze App opgenomen worden. Sneller gebruik maken van de App bij beginners kan helpen om de nieuwe fygitale* generatie, nl. de jonge generatie die de fysieke wereld constant ondersteunt met digitale tools, te verenigen** en aan te trekken. Maar ook de nieuwe generatie golfleraren, de intiatoren via bv. groepslessen, het verenigingswerk, snel op het gras via par3 banen of verkorte holes, genieten en sociaal verenigingen.... spelen een belangrijke rol in ‘lid worden’. Zo kunnen we de instroom en vooral de doorstroming optimaliseren.

 

Daarnaast moeten we allemaal bewust zijn van het spelen zonder registratie en lidmaatschap. Uit cijfers van het reservatiesysteem blijken er 35000 ‘guests’ te zijn ingevoerd dit jaar...daar kan soms een reden voor zijn maar toch kunnen we concluderen dat het zogenaamde ‘zwart golfen’ sterk toeneemt. Onze collega’s bij AFgolf realiseren geen groei in ‘18 door oa. dit fenomeen. Belangrijk voor de clubs is te beseffen dat een speler zonder federatiekaart ook een speler is zonder lidmaatschap. En wanneer deze op greenfeebasis kunnen spelen bij uw club zullen ook uw leden de beslissing nemen om ongeregistreerd te beginnen spelen.

 

Wij blijven u ook in 2019 proactief informeren en kijken alvast uit naar de verdere samenwerking met de clubs en alle golfactoren in 2019.

 

 

Fygitaal*: Herman Konings, We Myself and AI, Lannoo 2018. “Aanno 2018 is de consument een slim wezen dat kiest voor tweeledig kapitaal nl. het fysieke en digitaal.”

 

Verenigen**: Berend Rubingh, Waarom zou ik lid worden? Arko Sports media 2014.

“De sporter heeft geen sportclub nodig om te sporten maar Sportclubs hebben wel een meerwaarde om sociaal te binden en te verenigen.”

 

 

COLOFON

 

Officieel golfblad van

Golf Vlaanderen

 

Redactie

Carl Dieryckx, Hugo Croes, Katrien Pauwels,
Ymke Vanherp & Marc Verneirt.

 

Created by Benseys.com bvba

Verantwoordelijke uitgever

Golf Vlaanderen vzw - Luc Feremans

Leuvensesteenweg 643

1930 Zaventem

 

Tel.: 02/752 83 30

Fax: 02/752 83 39

E-mail: info@golfvlaanderen.be

www.golfvlaanderen.be