GV Digitaal

De invloed van maaiers op
de gezondheid van de golfbaan

door Carl Dieryckx ism Kris Van Ingelgem

De dagelijkse zorg over de baan is werkelijk een vak apart. Het is elke dag een uitdaging om teeboxen, fairways en greens in de meest optimale conditie aan de golfers te kunnen aanbieden, waarbij weersomstandigheden en verrassingen van de natuur van grote invloed kunnen zijn. Alle banen verschillen van elkaar door locatie, flora en fauna, ligging en/of grondsoort. Het vereist dan ook een grote kennis en mee-zijn-met-de-laatste-spitstechnologie van de greenkeepers en hoofdgreenkeeper. Met deze rubriek willen we de “groene ploeg” van de golfclubs onder de aandacht brengen.

Om de complexiteit van het greenkeepersvak duidelijk te maken, hoef je nog maar te kijken naar het verschil in maaiers én maaien. Er bestaan tal van verschillende maaiers: cilindermaaiers, rotatieve maaiers, zweefmaaiers, bosmaaiers, klepelmaaiers, enz…

 

Hoe korter het gras gemaaid wordt, hoe vatbaarder dat gras wordt voor schimmels, ziektes en sterfte bij lange periodes van droogte. Als greenkeeper wil je dus dat het blad zo scherp mogelijk afgesneden wordt voor een goed herstel en je niet té kort gaat maaien. Dat wil zeggen: de messen scherpen en… de juiste maaier kiezen!

 

Van green tot rough

 

Om het rijke aanbod van maaiers uit te leggen, beginnen we met de greens. Dit is het kortste stukje gras op de golfbaan (enkele millimeters) en wordt dan ook zorgvuldig gemaaid en onderhouden. De greens worden meestal gemaaid met een cilindermaaier. Een enkele cilinder (tot 60cm) wordt een simplex maaier genoemd. Om wat sneller vooruitgang te boeken, bestaan er ook triplex maaiers. Dat zijn drie-delige toestellen.

 

 

Het verschil lijkt eenvoudig, de hoeveelheid messen op een cilinder zorgen voor een grote aantal afsnijdingen per meter. Maar zoals een bekend Nederlands voetballer ooit zei: “elk nadeel heb se voordeel”. Of in ons geval, elk voordeel heb se nadeel. De meerdere cilinders zorgen ervoor dat het gewicht verdeeld wordt, terwijl het hogere gewicht bij een simplex zorgt voor een ‘rollend’ effect op de green. En laat dat rol-effect nu net schimmelwerend werken en oneffenheden (zoals het pikken van vogels in de green) sneller wegwerken.

 

Voor een betere gezondheid en rolsnelheid van de greens zal een greenkeeper dus sneller de simplex maaier inzetten, al kan de triplex wel een tijdbesparende optie zijn…

 

De fairway is vervolgens een speelzone die actief onderhouden moet worden en is ook een zone met een grote oppervlakte. Meermaals per week worden hier de meerdelige cilindermaaiers ingezet, de triplexen, 5-delige of zelfs 7-delige maaiers.

 

In de rough staat het gras iets langer. Het gras wordt hier meer “beheerd” dan actief afgereden. En dit met een rotatieve maaier. Een groot verschil met de cilindermaaier. Bij een rotatieve maaier (zoals je er thuis waarschijnlijk eentje hebt staan) wordt het gras eraf geklopt terwijl een cilindermaaier het gras netjes afsnijdt zoals de twee messen van een schaar.

 

COLOFON

 

Officieel golfblad van

Golf Vlaanderen

 

Redactie

Carl Dieryckx, Hugo Croes, Katrien Pauwels,
Ymke Vanherp & Marc Verneirt.

 

Created by Benseys.com bvba

Verantwoordelijke uitgever

Golf Vlaanderen vzw - Luc Feremans

Leuvensesteenweg 643

1930 Zaventem

 

Tel.: 02/752 83 30

Fax: 02/752 83 39

E-mail: info@golfvlaanderen.be

www.golfvlaanderen.be