GV Digitaal

Greenkeeping
Doorzaaien in de zomer

door Carl Dieryckx ism Kris Van Ingelgem

De dagelijkse zorg over de baan is werkelijk een vak apart. Het is elke dag een uitdaging om teeboxen, fairways en greens in de meest optimale conditie aan de golfers te kunnen aanbieden, waarbij weersomstandigheden en verrassingen van de natuur van grote invloed kunnen zijn. Alle banen verschillen van elkaar door locatie, flora en fauna, ligging en/of grondsoort. Het vereist dan ook een grote kennis en mee-zijn-met-de-laatste-spitstechnologie van de greenkeepers en hoofdgreenkeeper. Met deze rubriek willen we de “groene ploeg” van de golfclubs onder de aandacht brengen.

Voor de gras-leek is elk grassprietje hetzelfde. Groen is groen en op de green is het gras korter dan de rough. Eenvoudig. Maar gras is voor de greenkeeper én de club een strategisch en economisch belangrijke keuze geworden.

 

Tot enkele jaren geleden had een greenkeeper drie elementen nodig om zijn grasmat te laten presteren. Veel mest, veel water en een maaier op de kortste stand. Dat kon omdat water, mest en pesticiden talrijk aanwezig waren. Het gras groeide weelderig en wanneer een schimmel de kop op stak, dan kon men pesticiden gebruiken met een breed spectrum aan schimmeldodende bestanddelen. Men moest zelfs niet weten welk type schimmel er actief was.

 

Die werkwijze is nu verleden tijd. Je zag het tijdens de laatste zomers, het wordt droger en droger en clubs beginnen steeds vaker door te zaaien. Clubs zijn verplicht geworden om duurzamer om te springen met het onderhoud van hun baan. Zowel qua water als pesticiden. Doorzaaien is nu dé manier om de grasmat te voorzien van de gewenste grassoorten op het juiste moment.

 

 

 

De gewenste grassoorten, daar bestaat geen blauwdruk voor. Elke club moet rekening houden met de omstandigheden waarin de baan zich bevindt. Koude winters, hete zomers of de bodemgesteldheid op de locatie. De zuurtegraad van de bodem kan een significante rol spelen. Het speelt allemaal mee in de zoektocht naar de correcte grassoort. Er bestaan immers ook ‘warm season’ en ‘cold season’ grassoorten. In Spanje en Portugal vind je veel bermudagras terug. Een leuke grassoort die zich een beetje in elkaar verweeft. Waarom zie je dat type gras hier niet terug? Vanwege de intolerantie voor de vrieskou. Die grassoort zou het hier niet lang overleven.

 

Een greenkeeper houdt rekening met 5 grote factoren tijdens het kiezen van de juiste grassoort:

 

● Droogtetolerantie

● Betredingsfactor

● Tolerantie tegen kort maaien

● Viltvorming of ziekte- en schimmelresistentie

● Het potentieel om een dichte mat te krijgen

 

Tot slot is de keuze van het juiste gras een beleidskeuze op clubniveau. Zowel naar irrigatie  maar ook naar communicatie toe. De kwaliteit van de baan is iets subjectief voor een speler. Er zijn veel spelers die een donkergroene grasmat willen, winter of zomer.

 

Tiger Woods was ooit eens vol lof over de British Open (als winnaar in 2006 te Hoylake, Liverpool) met hun fairways. Fairways, volledig bruin door de droogte, omgedoopt door de winnaar tot “gouden” fairways. De profs spreken vaak over “fast en firm”. Maar als we dat hier in België doen, dan mag de greenkeeper vertrekken voor veel spelers. Al is het volgens mij persoonlijk wél een goede keuze. Niet enkel goed qua speelbaarheid maar ook goed voor het duurzame en het economische aspect. Het is hoe langer hoe meer maatschappelijk onverantwoord om de fairways te blijven beregenen.

 

De keuze voor gouden fairways moet dan goed gecommuniceerd worden. Zo weet de speler wat men mag verwachten en waarom daarvoor gekozen wordt. Dat bespaart je als club veel discussies op de 19de hole…

 

 

COLOFON

 

Officieel golfblad van

Golf Vlaanderen

 

Redactie

Carl Dieryckx, Hugo Croes, Katrien Pauwels,
Ymke Vanherp & Marc Verneirt.

 

Created by Benseys.com bvba

Verantwoordelijke uitgever

Golf Vlaanderen vzw - Luc Feremans

Leuvensesteenweg 643

1930 Zaventem

 

Tel.: 02/752 83 30

Fax: 02/752 83 39

E-mail: info@golfvlaanderen.be

www.golfvlaanderen.be