GV Digitaal

Golf en water

De volgende uitdaging voor onze clubs

Naast het afbouwen van
het pesticidengebruik wacht golfbanen een volgende en misschien nog wel grotere uitdaging: water!

 

Het klimaat verandert,
natte perioden worden natter en
droge periodes worden droger.

De zomer van 2018 was een extreem droge periode. Normaal gesproken wordt het grondwater na een droge zomer weer aangevuld door neerslag in de wintermaanden, maar dat is afgelopen winter lang niet genoeg gebeurd. Daarbovenop kregen we al in april van dit jaar op veel plaatsen extreem droog weer met zelfs enkele bosbranden als gevolg.

 

Voor de greenkeepers is het voorjaar sowieso al de moeilijkste periode. De greens zijn nog herstellende van resterende ziektebeelden van de voorbije winter. En dit jaar komen er al in april de eerste droogteverschijnselen de kop opsteken.

 

De golfsector ziet dus zeer duidelijk de effecten van de klimaatsverandering. Een grote uitdaging dus.

 

Wat doet Golf Vlaanderen?

Golf Vlaanderen staat achter een duurzaam beheer en heeft al jaren een Golf en Milieu-programma. Binnen dit programma geven we de clubs begeleiding maar gaan we ook zelf pro-actief in overleg met de overheden om een duurzaam en kwalitatief onderhoud van golfbanen te verzekeren.

 

Golf Vlaanderen heeft met de Vlaamse Milieu Maatschappij een aantal akkoorden gemaakt (tem 2019) rond het gebruik van water en gewasbescherming. Vandaag kan er minder dan voorheen, maar er is nog steeds een, zeer beperkt, farmaciekastje voor handen bij ziekte van het gras. Op dit ogenblik lopen de gesprekken ism de ganse sportsector met VMM om een ‘Green Deal’ voor sport in Vlaanderen te bekomen vanaf 2020.

 

Naast wetgevend werk geeft Golf Vlaanderen ook opleiding over deze thema’s.  In samenwerking met de Greenkeepers’ Associatie van België trachten we clubs te wapenen voor de toekomst. Verschillende clubs zijn met deze omschakeling bezig door  bv. inzaaien van nieuwe grassoorten, meer lucht en licht toelaten en met een biologisch evenwicht te creëren in de bodem, …  De uitdaging zit erin om de grasmat resistenter te maken tegen ziektes en de extreme weersomstandigheden.

 

Wat kan de club doen?

Verstrengde wetgeving, minder erkende fytoproducten, milieubeleid waardoor we minder kunnen bemesten, minder beregenen en minder bestrijden dan vroeger. Dat vraagt om een nieuwe kijk, een nieuwe visie op het onderhoud van een golfbaan.

 

De oplossing? In de toekomst moeten we streven naar mooi gesloten fairways, ook tijdens periodes van extreme droogte. Het moet niet altijd groen zijn, maar de grassoorten om mee door te zaaien, die moeten resistenter zijn. Golden fairways of “geel is het nieuwe groen” moeten we omarmen. Een compleet nieuwe manier van denken.

 

Naast resistentere grassoorten, zullen de clubs ook moeten investeren in betere en efficiëntere beregening. Maar vooral, om periodes van grote droogte op te vangen is het belangrijk dat elke club zijn eigen opvangcapaciteit voorziet. Vijvers met folie of ware opvangbekkens dienen aangelegd te worden.

 

Voor de periodes met extreme neerslag zullen betere drainagesystemen belangrijk worden.

 

Wees als golfer niet verrast als uw club enkele greens meer licht en lucht zal gunnen door enkele bomen te kappen. Wist-u-dat de ochtendzon zeer belangrijk is om een gezonde grasmat te bekomen?

 

Elke club zal er zich van bewust moeten zijn dat het een tijd is van investeren. Investeren in een toekomst van de baan, van de club. Deze omschakeling is geen quick fix en er zijn ook geen wondermiddelen voor handen.

 

Wat kan je doen als golfer?

1) Zorg voor de baan

Leg divots terug en herstel pitchmarks! Als je dat niet doet zal er een zwakke plek ontstaan op de golfbaan waar ofwel ziektes kunnen komen ofwel de foute (straatgras) grassoort zich zal nestelen.  Dit heeft als gevolg dat er meer water en meer fytoproducten zullen nodig zijn. Meer water en meer producten betekent meer kosten voor de club. Help om deze onnodige kosten te vermijden en zorg mee voor de baan.

 

2) Geniet van de extra meters

Golfers zijn vaak fifty shades of green gewoon om onze collega’s van golf.nl te citeren. Maar we zullen er moeten aan wennen, want ‘golden fairways’ zijn de toekomst in de zomer. Hard, droog en geel …

De betere spelers houden van deze omstandigheden, maar de wat hogere handicappers vinden dit niet zo leuk, ze missen ‘als het ware’ de op gras opgeteede bal. Dat is op zo’n harde, golden fairway natuurlijk niet het geval. Maar aan de andere kant … de ballen rollen meer door waardoor je meer afstand maakt. Geniet dus van de 30 meter extra bij een mooie drive op de golden fairways.

COLOFON

 

Officieel golfblad van

Golf Vlaanderen

 

Redactie

Carl Dieryckx, Hugo Croes, Katrien Pauwels,
Ymke Vanherp & Marc Verneirt.

 

Created by Benseys.com bvba

Verantwoordelijke uitgever

Golf Vlaanderen vzw - Luc Feremans

Leuvensesteenweg 643

1930 Zaventem

 

Tel.: 02/752 83 30

Fax: 02/752 83 39

E-mail: info@golfvlaanderen.be

www.golfvlaanderen.be