GV Digitaal

Voorkomen is
beter dan genezen 

Golfletsels

 

De golfsport zit in de lift, meer en meer mensen overal ter wereld beoefenen de golfsport. Zo waren er in 2019 in de Verenigde Staten 25.6 miljoen spelers en hebben wij op dit moment 40.000 leden in Vlaanderen. Golf is zeer populair over de ganse wereld omdat zowel jong als oud, mannen als vrouwen de sport kunnen beoefenen. Om een sport te kunnen beoefenen, is het wel belangrijk om zo lang mogelijk gezond en blessurevrij te blijven. Zoals in elke sport komt een groot deel van de mensen die golf spelen vroeg of laat in aanraking met een blessure, die zowel acuut als chronisch kan zijn.  Welke letsels er vooral voorkomen in onze sport en hoe je dit eventueel kan behandelen, kan je lezen in dit deze rubriek.

De meeste letsels zijn het gevolg van overbelasting. Zo toonde een retrospectieve studie van 703 golfers aan dat 82.6 % van de  letsels optraden door overbelasting en 17.4 % kwam door een éénmalige blessure. Zonder behandeling leiden zij tot een chronisch probleem. Om deze letsels te begrijpen, moet men een idee hebben van de mechanica van de golfswing en de krachten en bewegingen die hiermee gepaard gaan, zowel vanaf de onderste ledematen, het bekken en de wervelzuil als tot in de bovenste ledematen. In de literatuur zijn er maar weinig studies terug te vinden die nagaan hoe vaak blessures voorkomen bij golfers. Wetenschappelijke studies over het vóórkomen en de verspreiding van golfletsels rapporteren gemiddeld 15 letsels per 100 golfers per jaar. Hiervan werd 46.2 % opgelopen tijdens de golfswing.

 

Er zijn specifieke verschillen in swingbiomechanica tussen de hoge handicappers en de lage handicappers. Hoge handicappers hebben de neiging om meer kracht uit te oefenen met de bovenste ledematen dan gebruik te maken van de rotatie van de romp. Dit heeft als gevolg dat er meer laterale krachten op de wervelzuil uitgeoefend worden, wat een grotere variabiliteit van de swing als gevolg heeft. Zowel een slechte swingtechniek als overbelasting zijn dus de twee meest geciteerde oorzaken van een letsel.

 

De plaats waar de meeste letsels voorkomen is de lage rug, gevolgd door de elleboog en de voorarm, de schouder en de bovenarm, de voet en de enkel. Onderzoek toonde eveneens aan dat te veel golf spelen of te veel oefenen aanleiding kan geven tot letsels, zowel bij de professionelen als bij de amateurs. Het is interessant hierbij op te merken dat toch vooral professionele golfers ondanks professionele begeleiding de meeste letsels opliepen. Maar niet alleen het spelen kan leiden tot letsels, het dragen van een golftas wordt ook geassocieerd met een hoger risico op een letsel van de lage rug, de schouder en de enkel.

 

Het aantal letsels kan drastisch verminderd worden door een warm up routine van ongeveer 10 minuten. Opwarmingsoefeningen van minimum 10 minuten, hadden een positief effect op het verminderen van het optreden van letsels. Voldoende opwarmen wordt bijgevolg aangeraden als je de sport zolang mogelijk wil uitoefenen.

 

De schouderletsels

Een golfswing vereist een zeer gecoördineerde actie van de rotator cuff en de spieren rond het schouderblad. Golfers hebben zeer vaak last van de schouder, meestal is dit pijn en afkomstig van rotator cuff letsels (scheurtjes) of een impingement (inklemming) van pezen. De golfers ervaren meestal symptomen in de schouderregio als ze zich in verste positie van een beweging bevinden, zoals de backswing of in de follow-through beweging.

 

Veel golfers hebben last van het subacromiaal pijnsyndroom. Dit is een ontsteking van de slijmbeurs en de pezen van de rotator cuff en kan zelf leiden tot gedeeltelijke scheuren. Een niet-operatieve behandeling bestaat vooral uit fysiotherapie, ontstekingsremmers en eventueel een rechtstreekse injectie. Als deze behandelingswijzen falen, is het soms nodig om te opereren. Een studie bij recreatieve golfers toonde aan dat een operatie resulteerde in een terugkeer naar het golfspel zonder pijn.

 

Ook het acromio-claviculaire gewricht kan zeer dikwijls aanleiding geven tot pijn bij golfers. Meestal is fysiotherapie of een injectie met ontstekingsremmers hierbij voldoende om dit op te lossen. Bij sommige golfers zal de swing aanleiding geven tot herhaaldelijke micro-trauma’s van de capsulaire weefsels van het schoudergewricht wat uiteindelijk kan leiden tot wisselende symptomen. Dit kan meestal opgelost worden door intensieve fysiotherapie met versterkingsoefeningen voor de rotator cuff spieren. Chirurgische behandeling van dit letsel heeft bij een aantal topgolfers geleid tot goede resultaten.

 

Letsels van het superieure labrum (kraakbeenderige structuur in de schouder) of van de bicepspees kunnen eveneens een oorzaak zijn van problemen bij golfers. Ook hier zijn fysiotherapie, ontstekingsremmers en cortisone injecties een eerste behandelingswijze. Operatief arthroscopische behandeling wordt toegepast bij professionele golfers.

 

Het unieke aan golf is dat ook ouderen deze sport kunnen uitoefenen. Dit met een paar gevolgen, maar in een studie, waarbij het schoudergewricht vervangen werd door een totale schouder prothese, keerde bijna 100 % terug tot zijn golfsport na de ingreep, in gemiddeld 4.5 maanden.

 

In de volgende editie komen de elleboog- en polsletsels aan bod.

 

 

COLOFON

 

Officieel golfblad van

Golf Vlaanderen

 

Redactie

Carl Dieryckx, Hugo Croes, Katrien Pauwels,
Ymke Vanherp & Marc Verneirt.

 

Created by Benseys.com bvba

Verantwoordelijke uitgever

Golf Vlaanderen vzw - Luc Feremans

Leuvensesteenweg 643

1930 Zaventem

 

Tel.: 02/752 83 30

Fax: 02/752 83 39

E-mail: info@golfvlaanderen.be

www.golfvlaanderen.be