GV Digitaal

G-GOLF:
een project in volle beweging!

door Katrien Pauwels & Ymke Vanherp 

Al verschillende jaren zet Golf Vlaanderen in op G-Golf. Meer dan 10 jaar geleden zetten we onze eerste stapjes binnen de G-sportwereld. In samenwerking met het revalidatiecentrum Pellenberg werden de eerste golfinitiaties georganiseerd in Winge GCC. Tot op vandaag krijgen de revalidanten maandelijks een golfles en is golf geïntegreerd als bewegingstherapie. Dit project kreeg heel wat navolging bij andere revalidatiecentra en individuele
G-sporters en groeide verder uit met het G-Golf fonds en weer enkele nieuwe mogelijkheden, die er binnenkort bijkomen.

Om ons project en golf als G-sport meer bekendheid te geven bij het brede publiek, maakten we in samenwerking met Golf Club Beveren en Antwerp Golf School een mooi filmpje waarin G-golfers en hun familie aan het woord komen:

 

 

Het G-Golf fonds

Sinds 2 jaar voorziet Golf Vlaanderen, via de financiële steun van Sport Vlaanderen, in het project G-golf waarbij we golf aanbieden voor mensen met een beperking. De clubs worden aangemoedigd om G-golf initiaties en lessenreeksen te organiseren, de infrastructuur rolstoelvriendelijk te maken, Mobicart buggy’s aan te bieden dewelke aan een voordelig tarief ter beschikking staan voor G-golfers, een G-golf werking op te starten, enz. … .

 

Per onderdeel worden punten toegekend en op basis van deze punten mag de club dan gemaakte kosten binnenbrengen die door Golf Vlaanderen vergoed worden. In totaal beschikt het fonds over 20.000 EUR.

Waar we in 2017 10 aanvragen mochten ontvangen voor het fonds, werden dit er in 2018 reeds 18.

 

De clubs die daarenboven voldoen aan enkele vastgelegde criteria krijgen het G-golf friendly label. Ook het aantal labels verdubbelde van 2 naar 4 en steeds meer golfclubs engageren zich om een G-golf werking op poten te zetten of verder uit te bouwen.

 

En terecht, de golfsport leent zich immers uitstekend om mensen met een verschillende staat van paraatheid met en tegen elkaar te laten spelen. In sommige clubs richt men zich vooral tot personen met een fysieke beperking. Mensen die minder mobiel zijn of revalideren van een letsel kunnen door te golfen veel lichaamsperceptie en -controle terugwinnen. Maar ook voor personen met een auditieve handicap of autismespectrumstoornis (ASS) kan golf een ideale sport zijn. Deze laatste doelgroep voelt zich thuis in een prikkelarme omgeving zoals de golfbaan waar in kleine groepjes gewerkt wordt.

 

Ook komt er eind 2018 een brochure G-golf die verdeeld wordt naar kiné-praktijken, revalidatiecentra, actoren binnen G-sport, enz. … . Zo hopen we heel wat G-sporters rechtstreeks te bereiken en aan te trekken tot onze sport.

 

Het G-Golf project breidt uit

In samenwerking met Afgolf en KBGF zal vanaf 2019 ook ingezet worden op de wedstrijdspelers. De G-golf spelers die in aanmerking komen én de ambitie hebben om aan de European Golf Disabled Tour deel te nemen zullen kunnen rekenen op trainingen vanuit Golf Vlaanderen.

 

België is immers, via KBGF, aangesloten bij de EGDA waardoor onze G-sporters met een hcp kunnen deelnemen aan de Tour.

 

Vanuit deze regionale selecties zal de KBGF dan het officiële Belgian Team Paragolf oprichten om klaar te zijn voor de volgende EK’s, WK’s en hopelijk de Paralympische Spelen van 2028 (jammer genoeg is golf niet erkend in 2020 en voorlopig ook niet in 2024.)

 

Meer informatie over selecties en trainingssessies volgt later.

 

 

 

 

Golf ontdekken
-

initiaties en
golf als therapie

 

 

 

Golfer worden

-

 lessenreeksen en
G-Golf fonds

 

 

 

 

Wedstrijdgolfers
-

trainingsessies

 

 

 

 

 

Belgian Team
Paragolf

 

 

 

COLOFON

 

Officieel golfblad van

Golf Vlaanderen

 

Redactie

Carl Dieryckx, Hugo Croes, Katrien Pauwels,
Ymke Vanherp & Marc Verneirt.

 

Created by Benseys.com bvba

Verantwoordelijke uitgever

Golf Vlaanderen vzw - Luc Feremans

Leuvensesteenweg 643

1930 Zaventem

 

Tel.: 02/752 83 30

Fax: 02/752 83 39

E-mail: info@golfvlaanderen.be

www.golfvlaanderen.be