GV Digitaal

Wat doet GV? Waarvoor staat ze? Wie zijn ze?

Golf Vlaanderen is de sportfederatie
van golfclubs in Vlaanderen. Een federatie die ten dienste staat van haar clubs
en dus de kwaliteit van de clubwerking voor iedere aangesloten golfer mee
helpt te bepalen.


Maar wie zijn de mensen achter
Golf Vlaanderen in Zaventem? '
Team Golf Vlaanderen' bestaat uit
7 personen, elk met hun kwaliteiten
en vaardigheden.
In deze nieuwe rubriek zetten we
hen om beurt even in de spotlight.

 

 

De clubondersteuning

Voor deze eerste editie spreken we met twee personen die oa. verantwoordelijk zijn voor het Golf Vlaanderen kanaal dat je als golfer waarschijnlijk het beste kent: het i-Golf platform, dat tot één van de grootste referenties binnen de Vlaamse sportfederaties gerekend kan worden. En dat heeft alles te maken met de lijnen die Marc Verneirt (secretaris-generaal) en verantwoordelijke voor het departement clubondersteuning Jochem Sueters de laatste jaren wisten uit te zetten.

 

Marc: “Jochem deed een 8-tal jaar geleden een stageopracht in het kader van zijn opleiding en suggereerde op het einde van zijn stage dat de website van Golf Vlaanderen misschien aan vernieuwing toe was.

 

Ja, die website kon wel een frisse wind gebuiken,” alsdus Jochem, “zo stond er bijvoorbeeld geen enkele golfafbeelding op. Het was een “een-tweetje” met Lieselotte Pieters, die toen nog voor Golf Vlaanderen werkte. En dus eindigde ik in mijn presentatie: 'één beeld zegt meer dan duizend woorden'.”

 

En die aanpak werkte en enkele maanden was er een vacature waar Jochem een streepje voor had gezien zijn succesvolle stageperiode… “Jochem was geen vervanging, maar een uitbreiding van het team,” aldus Marc. "Jochem startte bij ons met in zijn takenpakket  enkele evenementen zoals Golf in het Park tijdens Golf, De sport van het Jaar 2013.

 

Jochem: “Doordat mijn functie nog niet echt neergeschreven was, had ik wat ruimte om van alles eens te proeven. Mijn oog viel al snel op het digitale platform en de innovatie die daaruit volgt. Zo heb ik “GoSta” geschreven, dit staat voor Golf Statistieken in Vlaanderen, een weergave van de trends in de golfmarkt, wat we nu om de 5 jaar uitbrengen."

 

I-golf als draaischijf voor de commissie clubondersteuning

"Van daaruit is het digitaliseren steeds verder gegaan. Want door “GoSta” groeide de interesse bij het clubmanagement om meer inzicht te krijgen in “realtime” gegevens. Zo werd met intrede van het dashboard, het clubmanagement systeem (i-golf) voor de clubs, naar een hoger niveau getild.

 

Voor de golfers hadden we destijds i-Pass, later omgevormd naar i-Golf interactive en bij Golf Vlaanderen werd ondertussen de website golfvlaanderen.be in een nieuw keurslijf gegoten. De transitie van i-Pass naar i-Golf interactive heeft de basis gevormd voor de succesvolle GV-app.

 

Marc: "Jochem was in het begin vooral actief binnen de sportafdeling van Golf Vlaanderen: organisatie en ondersteuning van onze wedstrijden e.d.. In de loop van de jaren echter, is hij helemaal geëvolueerd naar het digitale en innovatieve aspect, waaruit een nieuw departement ontstond, zeg maar, die van de clubondersteuning. Er werd een commissie ‘clubondersteuning’ opgericht, waarin we regelmatig bijeenkomen met enkele vertegenwoordigers van de clubs om nieuwe, vooruitstrevende ideeën te bedenken en uit te werken.

 

Die commissie ontstond uit een andere commissie waar ikzelf een groot aandeel in had, namelijk die van ‘ruimtelijke ordening & milieu’. Door mijn achtergrond als bioloog stond ik de federatie en clubs bij rond alles wat te maken had met ruimtelijke ordening en milieu. Die commissie maakte toen een heuse evolutie mee. Van een grote focus op ruimtelijke ordening kwamen er vragen rond de verstrengde milieuwetgevingen. Clubmanagers evolueerden naar greenkeepers en keerden toen fel terug naar het clubmanagement. Die clubs stelden het innovatieve karakter van i-Golf op prijs en zo groeide Jochem zijn departement op dat moment zeer sterk.

 

De commissie ‘clubondersteuning’ is dus een verderzetting, maar met een bredere waaier aan advies dan enkel over ruimtelijke ordening en wetgevingen. Vooral IT is een enorm groot thema geworden. Het platform omvat niet enkel de GV app, maar dient ook als het centrale managementsysteem voor clubs, het beheren van leden, wedstrijden, activiteiten,… Ook nieuwe zaken worden geintegreerd zoals digitale scorekaarten en online betalen. Daarnaast houden we een open mind naar allerlei (digitale) evoluties binnen de golfsport.

 

Jochem als gelauwerde Chief Marshal op het BKO

Het was een opmerkelijk zicht na de allereerste Belgian Knockout op Rinkven eind mei 2018. De CEO van de European Tour (Keith Pelley) sprak alle vrijwilligers toe ‘dat hij zoiets nog nooit gezien had.’ Dat ‘zoiets’ was de professionele aanpak van de vrijwilligerswerking, een legertje van om en bij de 500 mensen, gecoördineerd door Jochem Sueters.

 

"Boeiend maar vermoeiend,” zo omschrijft Jochem zijn allereerste BKO ervaring. “Letterlijk zelfs, want tijdens de avond van de BBQ voor alle vrijwilligers en genodigde clubvoorzitters moest ik gewoon echt naar mijn bed. Het was mooi om zien dat zoveel mensen de golfsport een warm hart toedragen.

 

Marc: “Er waren tijdens de eerste editie uiteraard wel wat kinderziektes, maar dat bleef gelukkig allemaal achter de schermen. De impact van dat evenement op onze federatie was niet te onderschatten. Maar ik klink misschien te negatief want het was echt iets om trots op te zijn.

 

Jochem: “Klopt, want we hebben nadien veel complimenten gekregen. Het was volgens de European Tour de beste gecoordineerde vrijwilligerswerking en het was ongezien dat die vrijwilligerswerking zo goed in elkaar zat. Met dank aan alle vrijwilligers

 

Marc: “Het begon nog voor het evenement van start ging. De zondag voor de BKO was er de uitdeling van het materiaal door de familie Pieters, en dat was volgens ons hét moment voor onze briefing. Blijkbaar uniek voor de Tour. Want kort daarna was er een Rolex evenement en daar kwamen de vrijwilligers blijkbaar veel minder voorbereid toe op dag 1.

 

Waarom precies Jochem als Chief Marshal werd aangeduid, daar konden beide heren niet meteen op antwoorden. Jochem: “Ik weet het niet echt. Alhoewel… Ik heb me dat wel vanaf het begin persoonlijk aangetrokken. Dat dit evenement zou kunnen plaatsvinden. Voor de sport, voor de golf."

 

Marc: “We hadden de connectie met Lieselotte Pieters. We hebben samen een meeting gedaan met een potentiële sponsor. Dat is het toen jammer genoeg niet geworden, maar Jochem zat er wel bij vanaf het prille begin.

 

Jochem: “Klopt, en in Rinkven is daar een manager die ook toevallig samen met mij in het bestuur van mijn golfclub (Witbos) zit. Dus dat was eigenlijk een puzzel die vanzelf in elkaar viel.

 

Marc: “En zoals gezegd, zowel voor Rinkven, Pieters Productions als wij, het was voor iedereen de eerste keer. En op een bepaald moment hebben we gezegd: wij willen die vrijwilligers wel op ons nemen (dat was persoonlijk sneller gezegd dan gedaan). En zo doen we het dit jaar nog eens allemaal opnieuw hé. (lacht)

 

De BKO vindt dit jaar plaats van 30 mei t.e.m. 2 juni.

 

Kiezen… de GV-app of BKO?

Jochem: “Oei. Dat is een moeilijke… Dan neig ik eerder voor het meer duurzame, de app. Persoonlijk is dat natuurlijk anders hé, na de BKO kreeg ik achteraf mailtjes met hoe goed ik het gedaan had. Bij de app is dat minder. Daar krijg ik dergelijke respons niet, maar ik zie gelukkig wel elke dag hoe het digitale platform in Vlaanderen een enorme impact heeft.

 

Marc: “Die app is uitgegroeid van een zaadje tot iets fundamenteels bij Golf Vlaanderen. Het gaat zo ver dat we zelfs de statuten ervoor veranderd hebben. En de BKO, mocht die morgen niet meer kunnen doorgaan, of mochten we als Golf Vlaanderen minder betrokken raken, zou dat heel jammer zijn, maar de app zal hier nooit verdwijnen.

 

Doelstellingen voor 2019?

Jochem: "Vorig jaar hebben we een inhaaloperatie op poten gezet om een aantal clubs te motiveren om het digitale platform nog meer te gaan omarmen. Zodat de ongebruikte tee-times ook boekbaar zijn voor niet-leden. We zijn er immers van overtuigd dat golfers daar meer en meer naar op zoek zijn. Op zoek naar een last-minute starttijd, een mooie aanbieding om eens ergens anders te spelen. Nu hebben we een 10/12-tal clubs die dat doen. Mochten we dat aantal kunnen verdubbelen in 2019 zal ik heel tevreden zijn."

 

Marc: “Wij hebben een duidelijke beslissing gemaakt om zelf een platform te maken en we proberen de clubs daarvan te overtuigen dat het niet-commerciële karakter van i-Golf goed is voor de clubs. Zo kunnen zij steeds zelf hun prijs bepalen. We zijn een federatie voor de clubs, en die willen we gewoon zo goed mogelijk ondersteunen."

COLOFON

 

Officieel golfblad van

Golf Vlaanderen

 

Redactie

Carl Dieryckx, Hugo Croes, Katrien Pauwels,
Ymke Vanherp & Marc Verneirt.

 

Created by Benseys.com bvba

Verantwoordelijke uitgever

Golf Vlaanderen vzw - Luc Feremans

Leuvensesteenweg 643

1930 Zaventem

 

Tel.: 02/752 83 30

Fax: 02/752 83 39

E-mail: info@golfvlaanderen.be

www.golfvlaanderen.be