GV Digitaal

Streven naar eerlijke putts

dankzij kwalitatieve greens

door Carl Dieryckx

De greens vormen een belangrijk onderdeel van het golfspel. Ongeveer de helft van de slagen worden dan ook op de greens gespeeld. In het algemeen behoren de greens stevig te zijn maar ze moeten ook een nauwkeurige putt en goede approach slagen belonen. De green moet de bal ‘pakken’ en die weer door laten rollen om goede slagen van buiten de green mogelijk te maken.

Snelheid van de greens

De snelheid van de green of ‘greenspeed’ is erg belangrijk voor de golfer en is een bepalende factor voor de speelervaring. Echter mogen we de snelheid niet als enige beoordeling van kwaliteit beschouwen. Ook de ‘hobbeligheid’ en zachtheid van de greens zijn belangrijk voor de speelervaring.

 

De snelheid van de greens wordt gemeten met een stimpmeter en levert normaal waarden op van 7 tot 12 feet.

Een stimpmeter bepaalt de stimpwaarde door de gemiddelde afstand van drie balletjes héén en drie balletjes terug te meten.

 

We zien vaak dat een green die bewust boven de 10 gehouden wordt, in het algemeen leidt tot een moeilijk beheersbare green met onderhoudsproblemen. Het is daarom belangrijk om een goede balans te vinden tussen snelheid en kwaliteit.

 

Er zijn veel manieren om de kwaliteit en egaliteit van het oppervlak te verbeteren. We zorgen voor een stevige ondergrond met een fijn en een dicht grasoppervlak door afgewogen maaien, verticuteren, groomen, rollen, dressen, groeiregulatoren, enzovoort. Preventie van plagen, ziekte aantastingen of kale plekken zijn zaken die stuk voor stuk impact hebben op een egale green. Onze taak als greenkeeper is een evenwichtig, uitgebalanceerd onderhoudsprogramma samen te stellen en zo de doelstellingen voor een egale green te bereiken.

 

 

Een eerlijke putt

Doorheen de loop der jaren hebben veel golfers ervaren dat het belangrijkste kenmerk van een green niet enkel de snelheid is, maar het belang van een eerlijke putt. Wij spreken van de trueness en de smoothness, wat twee totaal verschillende parameters zijn. De trueness (of effenheid) is een maatstaf voor de verticale afwijking of “bobbel”, terwijl de smoothness (of juistheid) een maatstaf is voor laterale afbuiging. Inzetten op trueness en smoothness zorgen voor eerlijke putts op de green.

 

Niets frustrerender dan een green waar de portie geluk groter moet zijn dan de kunde van de golfer!

COLOFON

 

Officieel golfblad van

Golf Vlaanderen

 

Redactie

Carl Dieryckx, Hugo Croes, Katrien Pauwels,
Ymke Vanherp & Marc Verneirt.

 

Created by Benseys.com bvba

Verantwoordelijke uitgever

Golf Vlaanderen vzw - Luc Feremans

Leuvensesteenweg 643

1930 Zaventem

 

Tel.: 02/752 83 30

Fax: 02/752 83 39

E-mail: info@golfvlaanderen.be

www.golfvlaanderen.be